Integritetspolicy

Om du ger oss personuppgifter via fasterorder.se kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetpolicy.

Webbplatsbesökare

Fasterorder.se samlar in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock används inte denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till väljer att interagera med fasterorder.se på sätt som kräver att fasterorder.se samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som fasterorder.se samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som använder vårt kontakt mall att uppge ett användarnamn och en e-postadress.

I vart fall samlar fasterorder.se in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med fasterorder.se. Fasterorder.se avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information.

All information som samlas in på fasterorder.se kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

Fasterorder.se lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som (i) behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt fasterorder.se eller tillhandahålla tjänster via fasterorder.se och (ii) har accepterat att inte yppa den till andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och samverkande organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland. Genom att använda fasterorder.se samtycker du till att denna information överförs till dem.

Fasterorder.se kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och persnidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer fasterorder.se potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när fasterorder.se i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för fasterorder.se, tredje part eller allmänheten.

Om du skickar en begäran till oss (till exempel ett e-postmeddelande) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss förtydliga eller besvara din begäran eller för att hjälpa oss ge support till andra användare. fasterorder.se vidtar alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse av information som potentiellt är personidentifierande eller som är personidentifierande.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du registrerar ett konto, deltar i våra evenemang, tar emot nyhetsbrev, använder vissa andra tjänster eller deltar på något sätt i öppenkällkodsprojektet WordPress.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

  • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
  • uttryckligt samtycke från dig,
  • lagkrav.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
  • begära att vi uppdaterar de personppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
  • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på WordPress.org, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

Fasterorder.se kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. Men fasterorder.se avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan fasterorder.se ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. WordPress.org uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till therese@fasterorder.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.